Huisregels

 • Om toegang te krijgen tot de Feesttent van het Ossencross Festival ben je verplicht je te kunnen legitimeren. Bij het niet kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs kan toegang tot het terrein worden geweigerd.
 • U kunt bij de entree worden gefouilleerd. Ook op het terrein kunt u gefouilleerd worden.
 • Het is verboden zaken mee te nemen als: drink- en etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens, gevaarlijke voorwerpen, parfum, deodorant en overige spuitbussen of- flessen, verdovende middelen, drugs en dieren.
 • Handel in en / of gebruik van (soft en /of hard) drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie ingeschakeld.
 • Mocht een bezoeker toch één of meer van bovengenoemde niet-toegestane voorwerpen bij zich dragen wordt dit zonder dat dit retour gevraagd kan worden in beslag genomen.
 • Bezoekers met voetbalshirts, motorclub colors en/of kleding met nationalistische tekens of uitingen worden geweigerd.
 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement geschiedt op eigen risico van de bezoeker. Stichting Ossencross is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bijwonen van het evenement ( inclusief persoonlijk letsel, verlies en/of beschadiging van goederen).
 • Op het terrein kunnen bezoekers gefilmd worden. Bij betreden van het terrein gaat de bezoeker hiermee akkoord.
 • Bezoekers stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.
 • Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.
 • Bij betreding van het terrein gelden de algemene voorwaarden van Ossencross festival. Deze zijn op onze website www.ossencross.nl te vinden.
 • Hoewel wij ons houden aan het gehoorconvenant wordt op het evenement meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen die mogelijk kunnen ontstaan. Wij verkopen tegen een redelijk tarief goedgekeurde gehoorbescherming.